Kuhmo Oy

Kuhmo Oy

Kuhmo Oy on vuonna 1955 perustettu kansainvälinen yritys, joka toimittaa sahatavaraa Suomen ja Euroopan lisäksi Kaukoitään, Lähi-Itään ja Pohjois-Afrikkaan. Yrityksen sahauskapasiteetti on 400 000 m³/vuosi.Yritys hankkii raaka-aineensa Kainuun metsistä, joissa pääpuulajina on mänty. Männyn osuus Kuhmo Oy:n tuotannossa on noin 80 %.

Sahalinjoja on kaksi, joissa tuotanto jakaantuu tukin koon mukaan. Pienpuulinja valmistaa valtaosan Kuhmo Oy:n pakkaus- ja rakennusalan tuotteista. Päälinjan suuremmista ja laadultaan paremmista tukeista valmistetaan tuotteita puusepän- ja huonekaluteollisuuteen. Suuremmat dimensiot tuotetaan rakennus- ja taloteollisuuteen.

Kuhmo Oy toimittaa Puumerkille sahatavaraa ja sen jalosteita.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä