Vastuullisuus

EUTR, EU:n puutavara-asetus (EU Timber Regulation)

Euroopan Unioni on laatinut ja julkaissut EU puutavara-asetuksen (Timber Regulation No 995/2010, EUTR), jonka tarkoitus on estää laittomasti hakatun puun ja siitä valmistettujen tuotteiden asettaminen EU markkinoille. Asetus astui voimaan 3.3.2013. Puutavara-asetus asettaa erilaisia velvoitteita toimijoille riippuen siitä missä roolissa esim. yritys on toimitusketjussa.

Puumerkki Oy täyttää Euroopan Unionin puutavara-asetuksen vaatimukset. Yhtiöllämme käytössä olevat toimintajärjestelmät – ja menetelmät täyttävät esim. lain velvoittaman Asianmukaisen huolellisuuden periaatteen (due diligence) puun tai puusta valmistettujen tuotteiden toimitusketjussa. 

Suomessa puutavara-asetuksen noudattamista valvoo Maaseutuvirasto (Mavi).  


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä