Vastuullisuus

Vastuumme ympäristöstä               

Isommilla tai pienemmilläkin hankintapäätöksillämme on kauaskantoisia seurauksia ympäristömme kannalta. Oli valinnan tekijä yritys tai yksittäinen kansalainen, sitä ei ehkä aina tule ajateltuakaan mihin kaikkeen tehty hankintapäätös voi vaikuttaa.


  • Mistä materiaalista tuote on valmistettu?
  • Millainen sen valmistusprosessi on, tuleeko se läheltä vai kaukaa?
  • Mikä on tuotteen elinkaari, miten se voidaan turvallisesti hävittää?
  • Toimiiko tuotteen valmistaja vastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti?


071127ST01 of
Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet.


Kuvatekstissä esitetty Kestävän kehityksen määritelmä perustuu Rion kestävän kehityksen huippukokouksessa vuonna 1992 tehtyihin määrityksiin ja tavoitteisiin. Lisää tietoa mm.
kestävän kehityksen periaatteista ja puurakentamisen ekologisista vaikutuksista löydät osoitteesta www.puuinfo.fi/ymparistoasiat.


Puumerkin Ympäristöperiaatteet

KESTÄVÄ KEHITYS
- varmistamme jatkuvuuden toimimalla sopusoinnussa ympäristön kanssa

TOIMINNAN JATKUVA PARANTAMINEN
- kehitämme jatkuvasti toimintatapojamme ja toimittajayhteistyötä

KOULUTUS JA TIEDOTUS
- ylläpidämme ja kehitämme henkilöstömme osaamista ympäristöasiat huomioiden

VASTUU YMPÄRISTÖSTÄ
- toteutamme toimintatapojamme ympäristöä säästävällä tavalla ja tunnemme vastuumme


Puumerkki yrityksenä ja sen henkilöstö toimivat päivittäisessä työssään vastuullisesti yhtiön ympäristöperiaatteita noudattaen.

 Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä