Vastuullisuus

Vastuumme ihmisistä

Kunnioitamme, tuemme ja noudatamme kansainvälisiä ihmis- ja työoikeuksia

Kaikkia työntekijöitämme kohdellaan samojen kansainvälisten tunnustettujen ihmis- ja työoikeuksin mukaisesti.

Olemme vastuullinen lähiyhteisön jäsen

Kunnioitamme paikallisten ihmisten ja yhteisöjen kulttuuria, tapoja ja arvoja kaikkialla missä toimimme. Pyrimme osaltamme edistämään myönteistä sosiaalista ja taloudellista kehitystä ja minimoimaan toimintamme mahdolliset haittavaikutukset.

Kannamme vastuuta henkilöstömme turvallisuudesta, terveydestä ja hyvinvoinnista

Olemme sitoutuneet noudattamaan kansainvälisesti tunnustettuja ihmis- ja työoikeuksia ja lupaamme niiden mukaisesti henkilöstöllemme turvallisen, terveellisen ja oikeudenmukaisen työympäristön.

Puumerkin työterveys- ja työturvallisuusperiaatteet ovat:

  1. motivoitunut, terve ja hyvän työkyvyn omaava henkilöstö
  2. tapaturmista ja työperäisistä sairauksista vapaa työpaikka.

Haltia_Stora_Enso_netti

Työterveys ja työturvallisuus kuuluvat jokapäiväiseen työhön ja johtamiseen, ja ne tukevat yhtiön liiketoiminnan kannattavuutta. Vastuu työterveydestä ja työturvallisuudesta lähtee ylimmästä johdosta.

Vaadimme alihankkijoidemme ja urakoitsijoidemme noudattavan samoja työterveys ja -turvallisuusperiaatteita  ja standardeja, joita itsellemme asetamme, ja valvomme heidän toimintaansa.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä