Vastuullisuus

Ympäristösertifikaatit, PEFC™ ja FSC®

Osoituksena sitoutumisestamme vastuullisuuteen ja ekologisiin arvoihin saimme keväällä 2012 ensimmäisenä puutavaran jakeluketjuna PEFC –sertifikaatin ja FSC -sertifikaatin vuonna 2013.

Molemmat sertifikaattimme kattavat sahatavaran, sen jalosteiden sekä puupohjaisten levyjen suora- ja varastokaupan. Me Puumerkissä haluamme varmistaa, että tieto puun kestävästä alkuperästä välittyy myös asiakkaillemme.

Puumerkki Oy:llä on puupohjaisten materiaalien alkuperäketjun hallintajärjestelmä (Chain of Custody), joka on sertifioitu yhteisenä multisertifikaattina Baltian maissa toimivan Puumerkki AS:n kanssa. Laskuissa käytämme 1.11.2017 alkaen seuraavia numeroita:

PEFC -248561 – 2017 – AE- FIN-FINAS
FSC – DNV-COC-001547

Sertifikaatit: 

PEFC CoC Puumerkki (pdf) (337.4 KB)

FSC CoC Puumerkki (pdf) (557.1 KB)

FSC tuotemerkin käyttöoikeus FSC-C138121

Joensuun Elli_netti

Puumerkin myymistä tuotteista 98 % on puupohjaisia tuotteita: sahatavaraa ja sen jalosteita, puulevyjä, ovia ja ikkunoita. Puupohjaisten rakennustarvikkeiden kaupan osaajana ja monien erilaisten tuote- ja palvelukonseptien sekä ratkaisujen tuottajana Puumerkki voi olla yhdessä asiakkaidensa ja tavarantoimittajiensa kanssa vaikuttamassa merkittävästi kestävän kehityksen periaatteiden toteutumiseen.

Lisätietoa ympäristösertifikaateista:
PEFC Suomi - Suomen Metsäsertifiointi ry
Forest Stewardship Council Finland (FSC-FI)


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä