Opas julkisiin hankintoihin

Opas julkisiin hankintoihin on Puu-lehden erikoisnumero, jonka Puuinfo on julkaissut Puutuoteteollisuus ry:n kustantamana. Opas on osa Puutuoteteollisuus ry:n "Terve kunta rakentuu puulle" -hanketta ja siinä esitellään mahdollisuuksia ja keinoja puun käytön lisäämiseksi julkisissa hankinnoissa. Oppaassa kuvataan puun käytön trendejä ja moninaisia käyttömahdollisuuksia sekä puun positiivisia vaikutuksia sisäilmaan ja käyttäjiin. Oppaan tavoitteena on edistää julkisten hankkeiden valmistelua ja toteuttamista.

Tutustu oppaaseen:
Opas julkisiin hankintoihin (pdf) (5.6 MB)

"Terve kunta rakentuu puulle" -hanke

Puutuoteteollisuus ry järjesti maaliskuussa 12 paikkakuntaa kattavan kuntapäättäjille suunnatun seminaarikiertueen "Terve kunta rakentuu puulle",  jonka tarkoituksena oli edistää puun käyttöä julkisessa rakentamisessa ja nostaa esiin puutuoteteollisuuden merkitystä Suomessa. Opas julkisiin hankintoihin on julkaistu osana tätä hanketta ja siitä otettu erikoispainos jaettiin painettuna seminaarikiertueella. Hankkeeseen ja seminaarikiertueen aineistoon voit tutustua täällä.

SE_Savonlinnan_Kirjasto_netti
Savonlinnan kirjastossa on käytetty Stora Enson CLT-elementtejä.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä