Taustatuettu väliseinä - ongelmasta mallisuojatuksi ratkaisuksi

Asiakkaiden erilaiset tarpeet ja niihin ratkaisun löytäminen ovat Puumerkissä kaiken toiminnan lähtökohtana. Kun asiakas kääntyi rakennusliikemyynnissä työskentevän Antti Laineen puoleen haasteellisen väliseinärakenteensa kanssa, kehittyi ongelmasta mallisuojattu ratkaisu, jota on käytetty jo kahden kerrostalon väliseinissä.

Paksu väliseinä vähentää neliöitä

Tyypillisesti väliseinä käsittää yhden tai useamman kantavana rakenteena toimivan väliseinärangan. Vastakkaisille puolille rankaa vasten kiinnitetään tukilevyt, ja näiden päälle taas seinäpinnan muodostavat pintalevyt. Tukilevyjen ja rangan väliin jäävä väliseinätila täytetään eristeellä. Tässä yleisessä väliseinän rakentamistavassa ongelmana on kuitenkin rakenteen paksuus. Väliseinärakenne voidaan toteuttaa myös ilman tukilevyjä, mikä on varsin tyypillinen tapa kerrostalotuotannossa. Mitä paksumpi väliseinä on, sitä enemmän se pienentää huoneen pinta-alaa. Toisaalta taas väliseinätilaa pienentämällä tai tukilevyt poistamalla väliseinän rakenteellinen lujuus ja kantokyky heikkenevät merkittävästi.

Väliseinätolpat vaneriurilla

puumerkki_20171103_053_netti"Taustatuetun väliseinäratkaisun kehitystyö sai alkunsa asiakkaan tarpeesta saada paksuudeltaan tavallista pienempi väliseinä. Seinän kantokyky tai rakenteellinen lujuus eivät saaneet heikentyä pienennyksen myötä", kertoo Antti Laine. Kehitystyön tuloksena syntyi Puumerkin taustatuettu väliseinäratkaisu, joka perustuu vaneriurilla olevaan, mittatarkasta ja kieroutumattomasta T-laadun viilupuusta valmistettavaan väliseinätolppaan. Vaneriurat mahdollistavat taustatuen asentamisen väliseinätolppien väliin minkä ansiosta seinän paksuus ei kasva. Tämä tuo merkittäviä säästöjä verrattuna perinteiseen taustatuettuun väliseinään.

Uudella väliseinäratkaisulla paljon etuja

Sen lisäksi että uusi väliseinäratkaisu säästää pinta-alaa, se helpottaa rakentamista. Ratkaisu mahdollistaa tukilevyn asentamisen etukautta, yhden asentajan toimesta. Taustatuettu väliseinäratkaisu tuo myös lisää joustoa materiaalimäärien hallintaan ja työvaiheiden suunnitteluun, sillä väliseinien pintalevytys voidaan tehdä yhtenä työvaiheena myöhemmin. Näin saadaan myös vähennettyä pintalevyjen vaurioitumisriskiä.

Lisätietoja uudesta väliseinäratkaisusta:
Antti Laine, rakennusliikemyynti
p. 02074 50529

Tutustu myös ratkaisukorttiin: Taustatuettu väliseinäratkaisu (mallisuoja FI11765)

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä