Puumerkki

Konstruktsiooni puit

Puidu kasutamine konstruktsioonides on tänu tema omadustele väga levinud. Arusaadavalt on konstruktsioonide puhul tähtsad puidu tugevusomadused. Kuna puit ei ole homogeenne materjal siis võivad kahe väliselt sarnase puidutüki tugevusomadused erineda. Seetõttu on välja töötatud mitmeid meetodeid. Sõltumata sorteerimismeetodist tuleb lõpptulemusena määrata ehituspuidu tugevusklass ja see koos muu olulise infoga markeerida igale prussile eraldi.

 

1. septembrist 2007 peab olema kõik ehitustel kasutatav konstruktsioonipuit märgistatud.

Enam levinumad ristlõiked, mida toodetakse on: 45mm x 45/70/95/120/145/170/195/220/245mm tugevusklassiga C24 ja vastab standardile EN 1912.

 

  

Põhjamaise okaspuumetsavööndi aeglase kasvu ja tiheda süüga puit sobib väga hästi majaehituseks ning puidu soosimine põhineb selle mitmekülgsetel ehituslikel omadustel, kvaliteedil ja kergesti töödeldavusel.
 
Meie tootevalik sisaldab kõiki põhi- ja karkassikonstruktsioonide ehitamiseks vajalikke puittooteid.