Puumerkki AS

on saavutanud 2017. aasta majandusandmete põhjal reitingu

väga hea


Creditinfo Reiting on ettevõttele antav hinnang, mis määratakse majandus-, finants- ja maksekommete koondhindena.


Kõrge krediidireiting räägib ettevõtte heast majandusolukorrast, tublidest finantstulemustest ning korrektsest maksekäitumisest ning on aktsepteeritud nii Eestis kui mujal maailmas.

„Edukas Eesti Ettevõte“ tunnistust on tublidele Eesti ettevõtetele väljastatud Creditinfo poolt juba kaksteist aastat.

Tänavu, 2018. aastal, annab Creditinfo esmakordselt oma 25. tegevusaasta täitumise puhul välja eksklusiivse tunnistuse „Edukas Eesti ettevõte 2014 – 2018“, millega tunnustatakse neid ettevõtteid, kes on saavutanud viie majandusaasta jooksul järjepidevalt kõrge A-klassi krediidireitingu. Hea hinne näitab kvaliteeti: vaid 3,4% Eesti ettevõtetest omab stabiilselt kõrget reitingut.

https://www.creditinfo.ee/reiting/

Edukas Eesti ettevõte 2018


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä